Regulamin – Karykatura na zamówienie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy karykaturynazamowienie.pl (zwana dalej karykaturanazamowienie) stworzona i prowadzona przez firmę F.H.U Fortex Agnieszka Wojtas, adres: os.xx-lecia 17/23, 34-100 Wadowice, NIP: 5512004972, REGON 070914910, adres poczty elektronicznej: karykatura111@gmail.com
 2. Karykaturanazamowienie stworzona celem wystawienia w sieci Internet przedmiotów dzieł sztuki, ofert wykonania dzieł sztuki na indywidualne zlecenia, przedmiotów nie będącymi dziełami sztuki, ale nieodłącznie z nimi związane oraz ich sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Karykaturanazamowienie jest prowadzona w następujących wersjach językowych: polskiej.
 4. Karykaturazazamowienie zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub wprowadzenia nowych wersji językowych.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Zamówienia w karykaturanazamowienie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Zamówienia można składać przez cała dobę poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronach karykaturanazamowienie.
 3. Podstawowym warunkiem przejęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień zawierającego między innymi:
  • informacją o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych
  • szczegółowe informacji zawartości koszyka zamówień
  • formularz z danymi billingowymi i adresem wysyłkowym (jeżeli jest inny niż bilingowy)
  • wybór formy płatności za zamówienie.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma automatycznie wygenerowany e-mail zawierający między innymi:
  • faktura
  • szczegółowe informacji o transakcji
  karykaturanazamowienie.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i nosi charakter umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (zwanym dalej Klientem), a karykaturanazamowienie.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień oraz dokonania, wybranej przez Klienta, formy płatności.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub budzących wątpliwości, co do wiarygodności danych – karykaturanazamowienie może odstąpić od realizacji zamówień lub zażądać uzupełnienia brakujących danych.
 3. Zamówienia są dostarczane w formie elektronicznej na adres email wpisany w formie billingowej.
 4. Zamówienia są dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem Internetu
 5. Terminy i koszty dostarczenia zamówień są uzależniony od rodzaju wybranego zamówienia.
 6. Termin dostarczenia zamówień indywidualnych to: termin podany przy każdym z zamówień (lub ustalony indywidualnie)
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, karykaturanazamowienie zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 8. Czas realizacji zamówienia: Od 3 do 5 dni roboczych.

  IV. CENY I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Wszystkie Ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym przedmiocie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Ceny podawane są w złotych polskich (PLN)
 3. Główną walutą rozliczeniową karykaturanazamowienie jest złoty polski (PLN).
 4. Zamówienia składane w innych walutach w końcowej fazie będą przeliczane na złote polskie (PLN) według kursu Narodowego Banku Polskiego.
 5. Formy płatności dla zamówień ON-LINE dostarczanych za pośrednictwem Internetu:
   Przelewy24(przelew online,tradycyjny;blik;visa mobile;płatność kartą;Limit P24 NOW) – poza serwisem Internetowym karykaturanazamowienie.

  V. REKLAMACJE
  1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U.00.22.271) Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki.
  2. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, gdy przedmiot nie był w żaden sposób kopiowany, powielany celem publicznym.
  4. Klient musi skontaktować się z karykaturanazamowienie informując o fakcie odstąpienia, a sama reklamacja zostanie rozpatrzona do 30 dni od otrzymania produktu.
  5. W przypadku zwrotu należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy w terminie do 21 dni od otrzymania zwracanego towaru.


  VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY PRAW AUTORSKICH I PRAW POKREWNYCH 

 1. Dane każdego Klienta służą wyłącznie do celów realizacji zamówienia, są objęte ochroną danych osobowych i nie są udostępniane osobom trzecim. W każdej chwili Klient ma wgląd w swoje dane, może je modyfikować lub usunąć.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma F.H.U Fortex Agnieszka Wojtas.
 3. Wszystkie przedmioty zarówno wystawione na stronach karykaturanazamowienie jak i stworzone na indywidualne zamówienia są utworami w rozumieniu Prawa Autorskiego i objęty ochroną Prawa Autorskiego i Prawa Pokrewnego.
 4. Wszystkie przedmioty nabyte w karykaturanazamowienie zarówno wystawione na stronach www jak i stworzone na indywidualne zamówienia są egzemplarzami utworu w rozumieniu Prawa Autorskiego i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Zamawiający nie nabywa prawa do powielania utworu celem publicznego rozpowszechnienia jego w sposób odpłatny lub nieodpłatny.
 5. Nabycie prawa do powielania utworu celem publicznego rozpowszechnienia jego w sposób odpłatny lub nieodpłatny następuje poprzez zawarcie odrębnej umowy z autorem utworu.
 6. Wszystkie przedmioty nabyte w karykaturanazamowienie zarówno wystawione na stronach www, jak i stworzone na indywidualne zamówienia, nie mogą w żaden sposób być wykorzystywane przeciwko osobom trzecim lub w jakikolwiek sposób łamać ich praw.
 7. Zamawiający bierze na siebie całą odpowiedzialność za skutki przekazania nabytych przedmiotów (utworów) osobom trzecim.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Klient akceptuje, że medium elektroniczne jakim jest strona www może powodować w niewielkim stopniu różnice w kolorach pomiędzy przedmiotem prezentowanym na stronie www, a rzeczywistym kolorem przedmiotu.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej.

0